čalúnnictvo

ČALÚNNICTVO NV

doc. Ing. Vojtěch NAVRÁTIL, PhD.
Balkán 528/18; SK-960 01 Zvolen

tel.: +421 45 520 6423
mobil: +421 911 279 834
e-mail: navoj@navoj.sk
http://www.navoj.sk

objednávky oznamy

O FIRME: Firma bola založená v r. 1997. Zameranie firmy je najmä na opravu staršieho a výrobu nového čalúneného nábytku a bytových doplnkov, poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti interiérového ako aj exteriérového čalúneného nábytku. Firma zabezpečuje aj projekčnú činnosť na rekonštrukciu pôvodných objektov na čalúnnické výrobne a nových prevádzok „na zelenej lúke“. Podieľa sa na organizácii vzdelávacích kurzov, seminárov a konferencií pre čalúnnikov.

Čalúnenie sa realizuje pre fyzické ako aj právnické osoby s poťahom textilným, koženkovým aj usňovým („do kože“), pričom vnútorná skladba je z penových ako aj vláknitých moderných materiálov s pružinovou alebo bez pružinovej kostry podľa najnovších vedecko-technických poznatkov.

čalúnnictvo

 OPRAVA A VÝROBA ČALÚNENÝCH VÝROBKOV

• Oprava a výroba sedacieho čalúneného nábytku
• Oprava a výroba lehacieho nábytku
• Výroba atypického čalúneného nábytku

čalúnnictvo

 DROBNÉ STOLÁRSKE PRÁCE

• Oprava kostier čalúnených výrobkov
• Výroba drobných drevených doplnkov

stolárske práce

 VÝROBA BYTOVÝCH DOPLNKOV

• Výroba očalúnených dekoračných predmetov
• Výroba čalúnených doplnkov k sedaciemu a lehaciemu nábytku

výroba bytových doplnkov

 PROJEKČNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI ČALÚNNICKEJ VÝROBY

• Návrh nového očalúneného výrobku – dizajn, konštrukcia
• Projektovanie čalúnnických technológií
• Vypracovanie technickej dokumentácie

projekčná činnosť

 PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI ČALÚNENIA

• Poradenstvo o čalúnnických materiáloch, konštrukciách a technológiách
• Konzultácie o zariaďovaní interiéru čalúneným nábytkom, o ošetrovaní
  a údržbe čalúnenia
• Zabezpečujeme a realizujeme odbornéh školenia, prednášky a semináre

 PUBLIKAČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

• Odborná literatúra a učebnice - Čalúnenie nábytku
• Blog - svet čalúnenia
• Copywriting v čalúnnictve

dovolenka

©2007 navoj

čalúnnictvo